Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Cắt cục hình hộp
Package
Khoai môn cắt đôi 500g x 20 Bags, 800g x 12 Bags
Khoai môn dice 16oz x 24 Bags