Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Đậu phộng hấp 500g x 20 Bags