Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Dừa non sợi 250g x 40 Bags
Dừa bào sợi 250g x 40 Bags
Dừa xay nhuyễn 250g x 40 Bags