Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Cắt đôi
Package
Khoai mỡ cắt đôi 500g x 20 Bags, 16oz x 30 Bags
Khoai mỡ nghiền 500g x 20 Bags, 16oz x 30 Bags