Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Lá dứa 100g x 50 bags, 250g x 40 bags