Type Đông lạnh
Style Hấp
Shape Có vỏ/ Lột vỏ
Package
Bắp nếp hấp có vỏ 2 Pcs x 24 Bags, 3 Pcs x 18 Bags
Bắp nếp hấp không vỏ 1Kg(4-6pcs) x 10 Bags, 3 Pcs x 18 Bags
Bắp bào 500g x 20 Bags, 16oz x 30 Bags
Bắp hấp tách hạt 500g x 20 Bags, 16oz x 30 Bags