Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Trái gấc 8oz x 40 Boxes