Type Đông lạnh
Style Hấp/ Sống
Shape Dạng bột/ Nguyên củ
Package
Khoai mì sống 500g x 20 Bags, 16oz x 30 Bags
Khoai mì hấp 500g x 20 Bags, 16oz x 30 Bags
Khoai mì nghiền 500g x 20 Bags, 16oz x 30 Bags