Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên cây/ Bào/ Xay/ Bằm
Package
Sả bằm 250g x 40 Bags, 16oz x 24 Boxes
Sả bào 250g x 40 Bags, 16oz x 24 Bags
Sả cây 250g x 40 Bags, 16oz x 24 Bags