Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Củ riềng 250g x 40 Bags