Tên sản phẩm Đông lạnh
Dạng Sống
Hình dạng Lột vỏ
Quy cách đóng gói
Mãng cầu thịt 11oz x 24 Cups