Tên sản phẩm Đông lạnh
Dạng Sống
Hình dạng Lột vỏ
Quy cách đóng gói
Chôm chôm 1Kg x 10 Bags