Tên sản phẩm Đông lạnh
Dạng Sống
Hình dạng Lột vỏ
Quy cách đóng gói
Khóm 500g x 20 Bags