Tên sản phẩm Đông lạnh
Dạng Sống
Hình dạng Lột vỏ
Quy cách đóng gói
Thanh long đỏ 10Kg/CTN