Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Khổ qua cắt lát 400g x 25 Bags
Khổ qua chẻ đôi 500g x 20 Bags
Khổ qua nguyên trái 500g x 20 Bags