Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Lột vỏ/ Bằm
Package
Gừng có vỏ 1Kg x 10 Bags
Gừng không vỏ 500g x 20 Bags