Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Nước mía 11oz x 24 Cups, 2Lbs x 12 Boxes