Type Đông lạnh
Style Sống
Shape Nguyên trái
Package
Nước chanh dây 11oz x 24 Cups