Tên sản phẩm Đông lạnh
Dạng Sống
Hình dạng Cắt lát/ Cắt đôi/ Cắt hình hộp chữ nhật
Quy cách đóng gói
Xoài cắt lát 500g x 20 Bags
Xoài cắt dice 500g x 20 Bags, 1Kg x 10 Bags
Xoài cắt má 500g x 20 Bags, 1Kg x 10 Bags